Üye Girişi - Eposta   Parola:    Beni Hatırla  

Proje

Proje Nedir? 
 
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir. 
 
Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
1. Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. 
 
2. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. 
 
3. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. 
 
4. Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalıdır. 
 
5. Projeler, alanına yeni ve özgün  bir bakış açısı getirmelidir. 
 
6. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. 
 
7. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır. 

Proje Nasıl Hazırlanmalı? 

Projeler, araştırmaya yöneltmek, problemlere karşı duyarlılığı artırmak, araştırma bilinci kazandırmak, teşvik etmek amacıyla yapılan bilimsel çalışmalardır.

Hazırlanan projelerde başarılı olmada şu esaslar dikkate alınır: Projeyi hazırlayan kişilerin sunumu, proje konusunun orijinalliği, proje metninin düzenli hazırlanması, uygulanabilirliği, ekonomik oluşu ve bilimsellik başarılı olma açısından çok önemlidir. 
  
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bunlar: 

1.Proje adı: projenin konusu ve amaçlarıyla ilgili ilk izlenimi yaratacak olan bölümdür. Projenizin listelendiği yerlerde bu isim yer alır. Fazla uzun proje adları algılanmasını zorlaştıracağı gibi, çok kısa adlar da proje hakkında yeterli fikri vermeyecektir.

Projenizin adı:


 
2. Projenin konusunu seçmek:
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir. 

Projenizin konusu:

 Ornitofoto 2010

Sitede bulunan bilgiler, izin alınmadan kopyalanamaz.